loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phương pháp khai thác nước uống trên cây Bạch Dương tại khu vực Leningrad = Сокопродуктивность березняков ленинградской области в зависимости от характеристик древостоев / Vũ Văn Hùng

Tác giả : Vũ Văn Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp quốc gia Saint-Petersburg

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Liên bang Nga

Mô tả vật lý : 128 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.9723

Chủ đề : 1. Cây Bạch Dương -- Nga -- Leningrad. 2. Lâm nghiệp -- Nga -- Leningrad. 3. Luận án -- Nga. 4. Nhựa cây -- Sử dụng -- Nga -- Leningrad. 5. Nước uống -- Nga -- Leningrad. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26489
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26490 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top