loading

Luận án, luận văn

Improving CSR of a supply chain with financial constraints through coordination contracts / Phan Đình Anh

Tác giả : Phan Đình Anh

Nhà xuất bản : Univerité de Rennes 1

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [France]

Mô tả vật lý : 6 tr. ; 30 cm

Số phân loại : 658.408

Chủ đề : 1. Công ty -- Đóng góp từ thiện -- Tóm tắt. 2. Công ty -- Khía cạnh luân lý và đạo đức -- Tóm tắt. 3. Hậu cần kinh doanh -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Pháp -- Tóm tắt. 5. Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26487
Đang xử lý kỹ thuật
Top