loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Improving CSR of a supply chain with financial constraints through coordination contracts / Phan Đình Anh

Tác giả : Phan Đình Anh

Nhà xuất bản : Univerité de Rennes 1

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [France]

Mô tả vật lý : iii, 172 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.408

Chủ đề : 1. CD-ROM. 2. Công ty -- Đóng góp từ thiện. 3. Công ty -- Khía cạnh luân lý và đạo đức. 4. Hậu cần kinh doanh. 5. Luận án -- Pháp. 6. Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26485
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26486 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top