loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Interactions between whey proteins and anthocyanins from clitoria ternatea / Vương Thanh Tùng

Tác giả : Vương Thanh Tùng

Nhà xuất bản : Kasetsart University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [Bangkok, Thailand]

Mô tả vật lý : v, 101 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 641.308

Chủ đề : 1. Anthocyanins. 2. Đậu biếc -- Nghiên cứu. 3. Khoa học thực phẩm. 4. Luận án -- Thái Lan. 5. Proteins. 6. Sắc tố. 7. Whey.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26483
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top