loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ tính - Ứng dụng trong lĩnh vực y sinh / Bùi Trung Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hải, Phạm Hùng Vân

Tác giả : Bùi Trung Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hải, Phạm Hùng Vân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 530.41

Chủ đề : 1. Cấu trúc Nano -- Từ tính -- Tóm tắt. 2. Hạt Nano -- Từ tính -- Tóm tắt. 3. Hạt Nano -- Ứng dụng điều trị -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Vật lý chất rắn -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26466
Đang xử lý kỹ thuật
Top