loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ tính - Ứng dụng trong lĩnh vực y sinh / Bùi Trung Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hải, Phạm Hùng Vân

Tác giả : Bùi Trung Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hải, Phạm Hùng Vân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxi, 140, xxii-xlvii tờ, [39] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.41

Chủ đề : 1. Cấu trúc Nano -- Từ tính. 2. Hạt Nano -- Từ tính. 3. Hạt Nano -- Ứng dụng điều trị. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Vật lý chất rắn. 6. Y sinh. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26464
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26465 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top