loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

[Văn cầu mưa]

Mô tả vật lý : 62 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn khấn thỉnh, cách đi đứng và các nghi lễ cầu mưa

Top