loading

tài liệu điện tử

[Đinh Quý văn]

Mô tả vật lý : 44 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn khấn theo thiên can địa chi như Đinh Quý văn và theo các ngày trong tháng cùng các tiết trong năm như: Hạ điền, Thượng điền, Thường tân, giao thừa, kỳ an… Phần cuối sách ghi lại ngày kỵ của những người gửi giỗ tại miếu vũ, các bài văn khấn thỉnh thần thành hoàng và đối liễn

Top