loading

tài liệu điện tử

[Phật thánh giáng đản tam nguyên ngũ lạp nhật kỳ]

Mô tả vật lý : 88 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Kinh dịch.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách gồm các phần: Phật thánh giáng đản tam nguyên ngũ lạp nhật kỳ: Cứ mỗi tháng ngày mồng 8, 14, 15, 29, 30 Bắc Đẩu hạ giới chi thần nên thắp hương tụng chân kinh: Thái Thượng, Ngọc Hoàng, Thái Ất. Công đức vạn bội tránh muôn vàn nạn kiếp, tiền tài tự đến. Cách xem ngày, giờ tốt theo thiên can, địa chi. Đổng công tuyển trạch nhật yếu lãm là bản văn rất có giá trị trong việc chọn ngày giờ. Phép chọn này chỉ dựa vào 12 trực nên gọn, dễ sử dụng. Đổng Công danh xưng tôn kính Đổng Trọng Thư, tể tướng thời Hán Cao Tổ, người có công tập kết tinh hoa của bách gia chi tử từ thời Tần trở về trước, phát triển và hoàn thiện học thuyết Ngũ Hành, v.v..

Top