loading

tài liệu điện tử

[Dược sư kinh]

Mô tả vật lý : 120 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Kinh dịch.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Kinh Dược sư có tên gọi đầy đủ là Dược sư Lưu ly Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh của ngài Huyền Tráng. Kinh được chia làm 17 phần, mỗi phần mang một tiêu đề liên hệ đến các phương diện khác nhau của pháp trị liệu khổ đau vật lý và khổ đau tinh thần. Kinh gồm ba phần: Phần dẫn nhập, phần chánh kinh, phần sám nguyện và hồi hướng

Top