loading

tài liệu điện tử

[Khai quang tẩy uế vong linh khoa nghi]

Mô tả vật lý : 56 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách ghi lại các nghi thức Khai quang tẩy uế vong linh, Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, khoa chúc thực, văn khấn lúc Giao thừa, Tết nguyên đán, ngày mùng 2, mùng 3, mùng 5, mùng 6, văn khấn đón năm mới, văn khấn ngày sinh đức Quan Đế, đức thánh mẫu…

Top