loading

Sách, tuyển tập

Noi gương những người cộng sản

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1972

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 93 tr. : chân dung ; 20 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1137
Đang xử lý kỹ thuật
Top