loading

Sách, tuyển tập

Phiên bản đêm : thơ

Tác giả : Vũ Đức Trọng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 93 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1112
Đang xử lý kỹ thuật
Top