loading

Sách, tuyển tập

Một thời làm báo : hồi ký của các nhà báo cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. : T.9

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 237 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 079.597

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Nghề làm báo -- Việt Nam. 3. Nhà báo -- Việt Nam -- Hồi ký. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1111
Đang xử lý kỹ thuật
Top