loading

Sách, tuyển tập

Lan Khai - ký / Trần Mạnh Tiến, Nguyễn Thanh Trường sưu tầm, biên soạn và giới thiệu

Tác giả : Trần Mạnh Tiến, Nguyễn Thanh Trường sưu tầm, biên soạn và giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 431 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92283208

Chủ đề : 1. Truyện ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1109
Đang xử lý kỹ thuật
Top