loading

Sách, tuyển tập

Phóng viên thường trú

Tác giả : Vũ Đình Quý

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 237 tr., 23 tờ : tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 070.4

Chủ đề : 1. Nghề làm báo -- Việt Nam. 2. Phóng viên -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1108
Đang xử lý kỹ thuật
Top