loading

Sách, tuyển tập

Cuộc hành trình 40 năm

Tác giả : Thang Ngọc Pho ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 271 tr., 3 tờ tranh ảnh : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.922808

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1107
Đang xử lý kỹ thuật
Top