loading

tài liệu điện tử

[Khoa kinh sớ điệp]

Mô tả vật lý : 130 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách chép các bài chú, kinh, văn thỉnh như: Xã lệnh chú, Thổ địa kinh, Long Vương, Thổ công chân kinh, An Sinh vương tự, Táo Vương chân kinh, Bát nhã Tâm kinh…; các khoa cúng: Phóng sinh…; các bài sớ: cầu thuốc chữa bệnh, cầu tự, cầu an...

Top