loading

Sách, tuyển tập

Tứ tuyệt chầm chậm giêng về : thơ

Tác giả : Trúc Chi

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 147 tr. : tranh ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786049361579

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ tứ tuyệt Việt Nam. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1106
Đang xử lý kỹ thuật
Top