loading

Sách, tuyển tập

Dòng đời chảy mãi

Tác giả : Lê Văn Đệ [biên soạn]

Nhà xuất bản : Nxb. Nghệ An

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Nghệ An

Mô tả vật lý : 108 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Tuổi thọ -- Thơ. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1105
Đang xử lý kỹ thuật
Top