loading

Sách, tuyển tập

Developments in mechanics / edited by Simon Ostrach

Tác giả : edited by Simon Ostrach

Nhà xuất bản : Pergamon Pr.

Nơi xuất bản : Oxford [etc.]

Mô tả vật lý : tr. ; cm

Số phân loại : 531

Chủ đề : 1. Cơ học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6436
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6437
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top