loading

Sách, tuyển tập

Developments in applied spectroscopy

Nhà xuất bản : Plenum Pr.

Nơi xuất bản : New York ;

Mô tả vật lý : tr.

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Phân tích quang phổ -- Xuất bản phẩm định kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 11987
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6945
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 7629
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top