loading

tài liệu điện tử

[Văn khấn]

Mô tả vật lý : 100 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn thỉnh các vị Vương tử, công chúa, đệ nhất Vương quan, đệ tứ vương quan, cô Năm, đệ thất vương quan, Tiên Hương đệ tam Thánh mẫu, Quan Hoàng Bảo Hà, Thập nhị Tiên nương, đệ nhất giám sát…

Top