loading

Sách, tuyển tập

Tiểu đoàn 261 Giron Quân khu 8 (cũ) : 1961-1975 / Nguyễn Xuân Đỉnh biên soạn

Tác giả : Nguyễn Xuân Đỉnh biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr., 8 tr. minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6698/2020
(14167/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top