loading

tài liệu điện tử

[Lý số]

Mô tả vật lý : 184 tr.

Chủ đề : 1. Phong thủy. 2. Thuật bói toán.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách xem bản mệnh ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) theo Can chi năm sinh; số cung định theo Bát quái, cách xem chân gà, lá trầu, bàn tay, luận số mệnh theo tháng sinh

Top