loading

tài liệu điện tử

[Thần tích]

Mô tả vật lý : 19 tr.

Chủ đề : 1. Đời sống tâm linh -- Việt Nam -- Hưng Yên. 2. Vị thần -- Việt Nam -- Hưng Yên.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại sự tích ba vị công chúa: vị thứ nhất là Huyền Trân, vị thứ hai Thiệu Ninh thứ ba Mỹ Nương Công chúa con gái của Hoàng đế Trần Nhân Tông và bà Trần Ngọc Dao. Vị công chúa thứ ba bất hạnh mất sớm, vua ban sắc phong là Kiều cao Công chúa và được đưa về an táng ở thôn Trạo, xã Đa Lộc, huyện Thiên Thi

Top