loading

tài liệu điện tử

[Sự tích Đại vương được thờ phụng ở Phần Dương]

Mô tả vật lý : 47 tr.

Chủ đề : 1. Đời sống tâm linh -- Việt Nam -- Hưng Yên. 2. Vị thần -- Việt Nam -- Hưng Yên.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thần tích xã Phần Dương ghi lại hành trạng và công lao của Đương cảnh Thành hoàng Anh linh Trấn quốc Hoàng nhậm Phúc sinh Lang tử Thượng đẳng Phúc thần Đại vương, Ý hạnh Khoan hòa Đại Chu gia quý nương Công chúa.

Top