loading

Sách, tuyển tập

Deux ans en Indo-Chine / M. Henry-Biabaud

Tác giả : M. Henry-Biabaud

Nhà xuất bản : Arthème Fayard

Năm xuất bản : 1945

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 258 tr. : bản đồ ; 17 cm

Số phân loại : 843

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp. 2. Văn học Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 457/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top