loading

Sách, tuyển tập

Tự do và quyền lực - Nhân vật đế sư Trương Lương trong văn học nhà nho ở Việt Nam và Trung Quốc / Trịnh Văn Định

Tác giả : Trịnh Văn Định

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049435164

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Trung Quốc. 2. Danh nhân -- Việt Nam. 3. Nhân vật và đặc điểm trong văn học. 4. Văn học Trung Quốc -- Lịch sử và phê bình. 5. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày cơ sở về chính trị, tư tưởng, xã hội và cội nguồn, đặc điểm, cấu trúc tư tưởng nhân vật đế sư. Giới thiệu về Trương Lương nhân vật lịch sử đến hình tượng văn học. Nhìn sâu hơn cảm hứng hình tượng đế sư Trương Lương trong tâm thức nhà nho ở Việt Nam và Trung Quốc

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6680/2020
(VH 2841/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6681/2020
(VH 2841/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6682/2020
(VH 2841/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top