loading

Sách, tuyển tập

Tây du ký / Ngô Thừa Ân ; Vương Mộng Bưu lược dịch

Tác giả : Ngô Thừa Ân ; Vương Mộng Bưu lược dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tr. : tranh vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786046496403

Số phân loại : 895.1346

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 16. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 16.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6674/2020
(VH 1567/18)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6675/2020
(VH 1567/19)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6676/2020
(VH 1567/20)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 750/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 751/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top