loading

Sách, tuyển tập

Trái cây đại chiến Zombies. T.18, Trở lại Ai Cập / Truyện : Cát Băng ; tranh : Tâm Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch

Tác giả : Truyện : Cát Băng ; tranh : Tâm Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 35 tr. : hình vẽ màu ; 21 x 21 cm

ISBN : 9786045674932

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Truyện tranh. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5837/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5838/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5839/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5570/2020
(M 775/46)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5571/2020
(M 775/47)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top