loading

Sách, tuyển tập

Tai nạn và phòng tránh

Tác giả : Intimate Sister ; tranh : Thiên Kiều ; Hương Hương dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 119 tr. : hình vẽ màu ; 19 cm

ISBN : 9786045660690

Số phân loại : 372.37

Chủ đề : 1. Học sinh -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 2. Tai nạn -- Phòng ngừa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5787/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5788/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5789/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5610/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5611/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top