loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

河中社補魚稅詞

Năm xuất bản : Tự Đức

Mô tả vật lý : 6 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ. 2. Thuế -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đơn của Lý trưởng xã Hà Trung giải bày lên quan trên về tình hình nộp thuế đánh bắt cá của ngư dân trong xã. Ngày 26 tháng 6 năm Tự Đức nguyên niên

Top