loading

Luận án, luận văn

Разработка эффективных моделей оказания фармацевтической помощи в аптеках Вьетнама / Trần Văn Đệ ; /Научный руководитель: В.В Дорофеева

Tác giả : Trần Văn Đệ ; /Научный руководитель: В.В Дорофеева

Nhà xuất bản : Российский университет дружбы народов

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Москва;

Mô tả vật lý : 227 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 338.476151

Chủ đề : 1. Công nghiệp dược phẩm -- Việt Nam. 2. Hiệu thuốc -- Việt Nam. 3. Luận án -- Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26450
Đang xử lý kỹ thuật
Top