loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Application of MIL-68(In), Fe3O(BPDC)3, MOF-235 as catalyst for C-N and C-O bond forming reactions / Hà Thanh Mỹ Phương ; Advisors : Phan Thanh Sơn Nam, Lê Thành Dũng

Tác giả : Hà Thanh Mỹ Phương ; Advisors : Phan Thanh Sơn Nam, Lê Thành Dũng

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh University of Technology

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xvi, 222, [37] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 541.395

Chủ đề : 1. Chất xúc tác. 2. Hóa học hữu cơ kim loại. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Xúc tác dị thể. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26446
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26447 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top