loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Corporate sustainability performance in the emerging East Asian markets / Nguyễn Thị Xuân Linh ; supervisors : Michael Frommel, Doan Ngoc Phi Anh

Tác giả : Nguyễn Thị Xuân Linh ; supervisors : Michael Frommel, Doan Ngoc Phi Anh

Nhà xuất bản : Ghent University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ghent, Belgium

Mô tả vật lý : x, 119 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.6095

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Đông Á. 2. Luận án -- Bỉ. 3. Phát triển bền vững -- Đông Á. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26444
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26445 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top