loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Corporate sustainability performance in the emerging East Asian markets / Nguyễn Thị Xuân Linh ; supervisors : Michael Frommel, Doan Ngoc Phi Anh

Tác giả : Nguyễn Thị Xuân Linh ; supervisors : Michael Frommel, Doan Ngoc Phi Anh

Nhà xuất bản : Ghent University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ghent, Belgium

Mô tả vật lý : x, 119 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.6095

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Đông Á. 2. Luận án -- Bỉ. 3. Phát triển bền vững -- Đông Á. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26444
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26445 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top