loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

CFD modelling of CO2 gas dispersion in shallow seawater / Phạm Hoàng Huy Phước Lợi ; supervisors : Risza Rusli, Lau Kok Keong

Tác giả : Phạm Hoàng Huy Phước Lợi ; supervisors : Risza Rusli, Lau Kok Keong

Nhà xuất bản : Universiti Teknologi Petronas

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Seri Iskandar, Perak, Malaysia

Mô tả vật lý : xxxii, 192 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.53

Chủ đề : 1. Giảm thiểu carbon dioxide. 2. Luận án -- Malaysia. 3. Nước biển -- Khía cạnh môi trường. 4. Tính toán động lực học chất lỏng. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 26440
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26441 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top