loading

Luận án, luận văn

Chế tạo vật liệu nano vàng dạng đa nhánh, nano bạc dạng tam giác với chất bảo vệ là các polymer sinh học và khảo sát đặc tính kháng khuẩn / Võ Quốc Khương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Phương Phong

Tác giả : Võ Quốc Khương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Phương Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Hóa học nano -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Polyme sinh học -- Tóm tắt. 4. Vật liệu cấu trúc nano -- Tóm tắt. 5. Y học nano -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26433
Đang xử lý kỹ thuật
Top