loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo hệ vận chuyển thuốc chữa bệnh tiểu đường từ hạt micro PCL chứa insulin và hydrogel nhạy nhiệt độ/PH OS-PCL-PEG-PCL-OS / Nguyễn Vũ Việt Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đại Phú

Tác giả : Nguyễn Vũ Việt Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đại Phú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 169, [34] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.365

Chủ đề : 1. Đái tháo đường -- Điều trị. 2. Insulin. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Polycaprolactone. 5. Vật liệu y sinh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26428
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26429 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top