loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa hợp chất kháng acetylcholinesterase của một số loài trong họ Thạch tùng / Nguyễn Ngọc Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Công Luận, Trần Mạnh Hùng

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Công Luận, Trần Mạnh Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, [148], 96, [15] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 616.831

Chủ đề : 1. Bệnh Alzheimer -- Điều trị. 2. Hệ thần kinh -- Thoái hóa -- Điều trị. 3. Họ Thạch tùng -- Tác dụng trị bệnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26422
Đang xử lý kỹ thuật
Top