loading

Sách, tuyển tập

Câu đố dân gian dành cho bé - Chủ đề các loại quả / Hoàng Sơn [biên soạn]

Tác giả : Hoàng Sơn [biên soạn]

Nhà xuất bản : Nxb. Hải Phòng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hải Phòng

Mô tả vật lý : 23 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786048322007

Số phân loại : 398.6

Chủ đề : 1. Câu đố. 2. Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5316/2020
(K 1399/19)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5317/2020
(K 1399/20)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5318/2020
(K 1399/21)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top