loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

范族告文

Năm xuất bản : Đinh Dậu

Chủ đề : 1. Họ Phạm -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn tế của họ Phạm, lập ngày rằm tháng 6 năm Đinh Dậu

Top