loading

Sách, tuyển tập

Hà Nội trong con mắt bạn bè

Tác giả : Thúy Toàn sưu tầm, tuyển chọn và dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 1984

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 168 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 327.59731

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1015
Đang xử lý kỹ thuật
Top