loading

Sách, tuyển tập

Lý luận, phê bình và đời sống văn chương : tiểu luận, phê bình

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thiện

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 591 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1014
Đang xử lý kỹ thuật
Top