loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay báo cáo viên 2003 - 2004

Tác giả : Ngô Văn Thạo chủ biên

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 560 tr. : chân dung màu, bảng ; 21 cm

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1013
Đang xử lý kỹ thuật
Top