loading

Sách, tuyển tập

Hoài Anh và đồng nghiệp

Tác giả : Nhiều tác giả ; Nhà văn Triệu Xuân sưu tập, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 439 tr. : tranh ảnh màu ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1012
Đang xử lý kỹ thuật
Top