loading

Sách, tuyển tập

Nỗi đau của đất : ký

Tác giả : Khuynh Diệp

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1010
Đang xử lý kỹ thuật
Top