loading

Sách, tuyển tập

Trong cõi vô biên : thơ

Tác giả : Hoàng Gia Cương

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 106 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1007
Đang xử lý kỹ thuật
Top