loading

Sách, tuyển tập

Những trang đời

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 190 tr. : chân dung ; 20 cm

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1005
Đang xử lý kỹ thuật
Top