loading

Sách, tuyển tập

Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng = : From Sen village to Nhà Rồng quay : kí

Tác giả : Trịnh Quang Phú ; Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng dịch ; Huỳnh Thị Kim Hương hiệu đính

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 504 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.704092

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1003
Đang xử lý kỹ thuật
Top